Setări Cookie-uri

Prin Politica noastră de confidențialitate vrem să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați pagina noastră de internet https://marilecarti.ro/ pentru a achiziționa serviciile noastre.

Asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru Clubul Marile Cărți, în calitate de operator de date. Statutul de operator ne permite să stabilim scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cadrul legal

Formula „date cu caracter personal”, în sensul legislatiei nationale și internaționale în vigoare, face referire la orice informație referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un numar de identificare la elemente specifice de identificare fizice, psihice, economice sociale sau culturale.

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice tip de operatiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea unor terți prin transmitere, alăturarea ori combinarea, dar și blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Din punctul de vedere al cadrului legislativ, Clubul Marile Cărți prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, prevăzute în Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), în Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice și Legea nr. 190/2018 care prevede măsurile de punere în aplicare a GDPR.

Pentru orice solicitări, întrebările, nelămuriri ori reclamațiile referitoare la protecția datelor de către Clubul Marile Cărți, puteți să ne contactați la adresa de electronică: office@marilecarti.ro. Pentru a vi se răspunde cu prioritate, vă rugăm să menționați în subiectul e-mailului informații de tipul „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”. Termenul în care vă vom răspunde este de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului către Clubul Marile Cărți.

De ce vă sunt prelucrate datele cu caracter personal

Clubul Marile Cărți vă prelucrează datele cu caracter personal în contextul înscrierilor la seminare, cursuri, a participării la evenimentele de tip Detox, școli de vară, e-mailuri de informare despre noi produse sau întâlniri.

Orice client care și-a furnizat adresa de email pe site-ul Clubului Marile Cărți are opțiunea de a și-o șterge din baza noastră de date.

În interes legitim, Clubul Marile Cărți prelucrează informațiile legate de evenimentele și cursurile la care ați participat pentru a ne familiariza cu preferințele dumneavoastră şi de a vă propune noi evenimente sau cursuri care să vă satisfacă interesele.

Prin acordarea consimțământului dumneavoastră, vă transmitem e-mailuri de informare despre cursurile și evenimentele organizate de Clubul Marile Cărți.

Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment prin la adresa de e-mail office@marilecarti.ro. Însă retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor care au avut loc înaintea acestei decizii de retragere.

Datele tale personale vor fi prelucrate de către Clubul Marile Cărți pentru a:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în eventualitatea exercitării drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor, în cazul unor litigii dacă situația o impune.

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră, atunci când completați diverse formulare sau comandați servicii specifice Clubului Marile Cărți.

Categoriile de date personale stocate

Date personale pe care le dezvăluiți operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de înscriere, de achiziție a unui abonament, curs sau cumpărarea unui bilet contra cost sau gratuit la evenimente, comandă a unei cărți sau produs, sau atunci când vă abonați la newsletter.

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm sunt următoarele: nume, adresă, data naşterii, sexul, informaţii financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată, telefon, adresa de e-mail, istoricul serviciilor cumpărare de la Clubul Marile Cărți

Atunci când vă înscrieți pe site-ul Clubul Marile Cărți vom prelucra:

Adresa de email – pentru a vă confirma prin email înscrierea dumneavoastră, pentru a vă trimite cărțile în format e-book, linkuri de conectare, facturi sau newslettere.

Numărul de telefon – pentru a vă contacta în caz de urgenţă sau promoții.

Numele şi prenumele – pentru a vă informa de înscrierea dumneavoastră la cursurile sau evenimentele noastre, pentru a vă informa despre noutățile noastre, pentru testimonialele pe care ni le furnizați, pentru a vă elibera facturi.

Adresa de domiciliu – folosim adresa pentru livrarea produselor și a facturilor fiscale;

Alte date din cartea de identitate – în cazul evenimentelor de tip Detox și a Școlilor de Vară, dacă situația o impune.

Prelucrarea datelor de mai sus este necesară pentru a putea participa la evenimentele noastre și pentru a achiziționa produsele noastre.

Refuzul furnizării acestora face imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale Clubului Marile Cărți.

Transmitererea datelor cu caracter personal către terțe părți

Partea terță se referă la persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agentie sau tip de organism, persoană împuternicită de operator care, sub directa autoritate a operatorului este autorizată să prelucreze date cu caracter personal.

Modalități de stocare ale datelor cu caracter personal

Pentru stocarea electronică/digitală a datelor folosim următoarele servicii: MailChimp/Google Apps/Drive. Datele colectate sunt stocate pe serverul nostru și sunt protejate.

Stocarea datelor în conformitate cu scopul pentru care acordul a fost dat.

Accesul la aceste date cu caracter personal, o au doar persoanele cărora li s-au desemnat responsabilități în acest sens.

Securizarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii prin măsuri tehnice de securizare de către administratorul site-ului.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal pot fi transmise adminstratorului site-ului, sistemelor IT implementate pentru a efectua plățile, sau partenerilor cu care organizăm evenimente de tip Detox sau Școli de Vară.

Drepturile utilizatorilor

dreptul de acces (prin prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal).

dreptul de a vă rectifica datele (prin solicitarea de a vă modifica datele dumneavoastră personale dacă sunt incomplete sau incorecte).

dreptul de a vă șterge datele ( prin solicitare)

dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare (prin solicitare).

Pentru a beneficia de drepturile menționate mai sus, vă invităm să utilizați datele de contact ale Clubului Marile Cărți (office@marilecarti.ro )

Termenul de transmitere a răspunsului este de 30 de zile.

Considerăm că, prin accesarea site-ului nostru, ați luat la cunoștință prevederile privitoare la protecția datelor cu caracter personal.